Za Emou Destinnovou

Po stopách Emy Destinnové

Toulky malebnou třeboňskou krajinou nerozlučně spjatou se světoznámou českou operní pěvkyní Emou Destinnovou, která si zdejší kraj zamilovala. Na zámku ve Stráži nad Nežárkou, kde žila v letech 1914-1930 nacházela své štěstí, inspiraci, ale také útočiště. Polohu zámku na řece Nežárce a v blízkosti Nové řeky využívala k uspokojení své velké záliby – rybaření. Kdo ví, jak dojatě by dnes ocenila, že dodnes lidé přicházejí s květinou na břeh Nové řeky k pomníčku nesoucí epitaf, který si Ema tehdy sama napsala.

Zaímavá místa na trase: Trasa je dlouhá 44 km a vede nenáročným rovinatým terénem po asfaltových i lesních nezpevněných cestách.

Po stopách Emy Destinnové

Toulky malebnou třeboňskou krajinou nerozlučně spjatou se světoznámou českou operní pěvkyní Emou Destinnovou, která si zdejší kraj zamilovala. Na zámku ve Stráži nad Nežárkou, kde žila v letech 1914-1930 nacházela své štěstí, inspiraci, ale také útočiště. Polohu zámku na řece Nežárce a v blízkosti Nové řeky využívala k uspokojení své velké záliby – rybaření. Kdo ví, jak dojatě by dnes ocenila, že dodnes lidé přicházejí s květinou na břeh Nové řeky k pomníčku nesoucí epitaf, který si Ema tehdy sama napsala.

Zaímavá místa na trase: Trasa je dlouhá 44 km a vede nenáročným rovinatým terénem po asfaltových i lesních nezpevněných cestách.

Trasu začínáme v Třeboni. Výchozím bodem je železniční stanice Třeboň Lázně. Odtud se vydáváme po žluté turistické značce, přejedeme železnici a krátce na to opatrně silnici I. třídy k rozcestí „U Mlýnské stoky“ (3,2 km). Odtud jedeme dál po žluté, převedeme kolo přes lávku přes řeku Lužnici a dorazíme k rozcestí „Novořecká bašta“. Zde se vydáme vlevo a po červené značce kopírující Novořeckou hráz se staletými duby míříme ke Stříbřeckému mostu (4,3 km).

Budeme-li pokračovat cca 300 m dál rovně, dorazíme ke kamennému pomníku Emy Destinnové s epitafem. Je postaven u břehu Nové řeky – v místech, kde Ema ráda rybařila. Opodál stojí památný dub, do jehož kůry jsou zasazeny obrázky pěvkyně.

Přejedeme Stříbřecký most a míříme po CT1035 do Stříbřce (možnost občerstvení). Zde CT 1035 opustíme a téměř na konci obce (5 km od Stříbřeckého mostu) odbočíme doleva na cestu, která nás dovede přes obec Pístina (vesnická památková zóna; 2,6 km) až do Stráže nad Nežárkou (možnost občerstvení) k baroknímu zámku (6 km).

Na zámku ve Stráži, kde Ema Destinnová dlouhé roky žila, si můžeme vybrat z několika prohlídkových okruhů a zhlédnout i nejucelenější a nejrozsáhlejší muzejní expozici, která nás seznámí s životem a celoživotním dílem této slavné operní pěvkyně.

Od turistického rozcestníku u zámku se vydáváme po cyklostezce „Nežárka“ přes Šimanov (3,3 km) na Jemčinu (2,8 km). Zde si můžeme prohlédnout barokní zámek Jemčina, zasazený v kouzelném prostředí rybníků a lesů na okraji rozlehlé Černické obory. Zámek se proslavil zejména na přelomu 18. a 19. století jako místo pro konání velkých parforsních honů, na něž se sjíždělo panstvo ze všech koutů habsburské monarchie.

Z Jemčiny se vydáváme po CT1034 do Novosedel nad Nežárkou k turistickému rozcestníku (3,6 km). Od rozcestníku pokračujeme rovně (modrá turist. značka), avšak po 1 km odbočíme z modré vlevo na neznačenou cestu, po dalších 200 m vpravo a lesní cestou dorazíme po 1 km do Hodějova. Překročíme silnici 1. třídy a pokračujeme lesem (celou dobu po asfaltce) směrem ke Stříbřeckému mostu k turistickému rozcestníku „Trávničný rybník“ (3,5 km). Zde neuhýbáme na červenou značku, ale pokračujeme rovně do Vitmanova (1,7 km) a až zde uhýbáme doleva a po hrázi rybníka Nový Vdovec dorazíme na Holičky (1,7 km). V Holičkách se napojíme na červenou značku, která nás dovede zpět do Třeboně k železniční stanici (4,6 km).

Za Emou Destinnovou, Kam na výlet Třeboň