Než vyrazíme …

Třeboň

Město pětilisté růže, lázníkaprů, vyhledávané rekreační a turistické centrum. Největší rozkvět Třeboně nastal v 15. a v 16. století díky rybníkářství a chovu ryb. Zasloužili se o ně stavitelé ve službách Rožmberků Štěpánek NetolickýJakub Krčín z Jelčan. Historické jádro města obepínají dodnes dobře dochované hradby se čtyřmi vstupními branami (Budějovickou, Hradeckou, Svinenskou a Novohradskou). Renesanční a barokní domy lemují protáhlé obdélníkové náměstí, jemuž vévodí budova radnice s mohutnou věží s ochozem a také Mariánský sloup z roku 1781. Nejcennější pamětihodností je renesanční zámek, vzniklý přestavbou původního hradu. Část vnitřních prostor zámku zabírá Státní oblastní archiv, další bohatě vybavené interiéry jsou veřejnosti přístupné v rámci dvou prohlídkových tras. Třetí prohlídková trasa zavede návštěvníky do někdejšího zázemí hradu – do interiérů hospodářských budov, psí kuchyně a do kasemat. K zámku se přimyká půvabný anglický park. V parku na břehu rybníka Svět, nedaleko centra města, stojí novogotická Schwarzenberská hrobka.

 

více informací najdete v průvodci

Fotogalerie

Zámek Třeboň, nádvoří, foto: Libor Sváček
Třeboň - náměstí, pohled z věže, foto: Libor Sváček
Bertiny lázně v Třeboni, foto: Libor Sváček
Hráz rybníka Svět, Třeboň, foto: Libor Sváček
Letecký pohled na Třeboň, foto: Libor Sváček

Třeboň