skoro jasno
PÁ 18.12.
1/5°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Zajímavá místa v blízkosti Třeboně

Nejen Třeboň samotná, ale i její okolí patří díky své zachovalé přírodě a bohatému kulturnímu dědictví k nejkrásnějším a nejzajímavějším oblastem v celé ČR. Díky svému rovinatému charakteru je Třeboňsko ideálním terénem pro pěší i cykloturistiku.

Zdejší kraj, byť poměrně řídce osídlený, je krásným příkladem, jak mohou pospolu dokonale fungovat krajina a člověk – lidské působení se tu za staletí zapsalo do krajiny zřetelněji než kdekoli jinde a přesto nepůsobí nikterak rušivě.

Průmyslová revoluce se Třeboňsku vyhnula, není zde žádný velký průmyslový podnik, o to více je zde jedinečná zachovalá architektura vesniček s prvky selského baroka. Je to region natolik unikátní, že nikde jinde u nás a zřejmě ani ve světě neexistuje podobný vodohospodářský systém, dokonale využívající charakteru krajiny. Jeho zapojení do zdejší přírody je provedeno tak citlivě, že zde dosud nezmizely ani původní biotopy, existující v téže podobě již 800 let. Není tedy náhodou, že velká část Třeboňska byla roku 1979 vyhlášena chráněnou krajinnou oblastí.


Naučná stezka zdraví Třeboň – Hrádeček

Délka 3,6 km | nenáročná vycházková trasa | vhodné i pro cyklisty
Stezka v bezprostředním okolí Třeboně. Výchozím bodem je parkoviště těsně za Hradeckou bránou vedle náměstí. Zpočátku vede stezka podél Zlaté stoky okolo pivovaru. U Starého schwarzenberského seníku se stezka odpojí od Zlaté stoky a pokračuje Šustovou alejí přes Mokré louky až na Hrádeček. Odtud vede po Nové cestě podél Černé stoky a železniční trati zpět do města.

Mokré louky a seníky (severovýchodně od Třeboně, vlevo od silnice E551). Zajímavá lokalita o ploše cca 450 ha. Jde o terénní sníženinu, vyznačující se rašelinným podkladem, jehož mocnost je až několik metrů. V dobách, kdy byla plocha rybníku Rožmberk výrazně větší než dnes, byly Mokré louky často zatopeny jeho vodami. Zemědělské obhospodařování tohoto území bez pevného podkladu vyžadovalo zcela specifický přístup – seno bylo odváženo až v zimě, kdy mokrá půda zamrzla a ztvrdla. Mezitím bylo seno uloženo v dřevěných senících, jež na Mokrých loukách stojí dodnes i přes značné stáří (některé pocházejí až ze 16. století) a pro svou zachovalost jsou památkově chráněny.

Cesta kolem Světa – naučná stezka

Délka 12 km | nenáročná vycházková trasa | vhodné i pro cyklisty
Jak název napovídá, jde o uzavřený okruh okolo rybníku Svět. Naučná stezka s 16 informačními panely s informacemi o vývoji Třeboňska, rybníkářství a lázeňství začíná na hrázi Světa. Příjemná cesta po polních a lesních cestách, vedoucí přes rašeliniště Vimperky. Dostatek odpočinkových zastávek s lavičkami a s krásnými výhledy.

Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně

Délka 39 km | nenáročná trasa | vhodné hlavně pro cyklisty
Uzavřený okruh po lesních cestách, hrázích rybníků i po málo frekventovaných silnicích III. třídy, který zprostředkuje na 22 informačních tabulích poznání většiny hlavních přírodních, kulturních a technických zajímavostí Třeboňska. Výchozím bodem je hráz rybníka Svět, cílem pak město Třeboň. Z mnoha zastavení stojí za zmínku mimo rybníka Svět také Opatovický rybník, Zlatá stoka, jez U Pilaře, venkovská architektura v obci Lutová, přehrada rybníka Vítek atd.

Naučná stezka Rožmberk

Délka 22 km | vhodné především pro cyklisty
Cyklistická naučná stezka po hrázích rybníků, polních cestách a v malé míře po silnicích III. třídy, nás provede nádhernou krajinou okolo rybníka Rožmberk. Konec naučné stezky je v nedaleké Staré Hlíně. Nejzajímavější částí trasy je úsek vedoucí po mohutné a vysoké hrázi rybníka Rožmberk, jež je sama o sobě velkolepým dílem. Pozornost poutají především staleté duby, jimiž je hráz lemována a v jejichž dutinách hnízdí mnoho druhů ptáků, v zimním období roku často i vzácný orel mořský.

Naučná stezka Velký Lomnický

Délka 7 km | nejedná se o okruh | vhodné i pro cyklisty
Vycházková naučná stezka s 12 informačními panely. Zajímavostí je pozorovací věž s krytem, sloužící ke sledování vodního ptactva. Stezka seznamuje turisty s historií vzniku Zlaté stoky, rybníků a jejich významu pro rostlinná a živočišná společenstva.

Naučná stezka Veselské pískovny

Délka 7 km | naučný okruh | vhodné i pro cyklisty
Naučný okruh se 14 informačními panely. Trasa vede podél umělých jezer, jež vznikla jako následek zdejší těžby písku v letech 1952–1986, dále pokračuje směrem na Vlkov.

Naučná stezka Červené blato

Délka 4 km | vhodné jen pro pěší turistiku
Naučná stezka s 6 zastaveními, jež nám zpřístupní přírodní rezervaci Červené blato – jedno z nejzajímavějších rašelinišť celé oblasti. Během vycházky se návštěvník seznámí se zdejší specifickou flórou a faunou, téměř identickou s dnešní severskou tundrou. Výchozím bodem trasy je osada Jiříkovo Údolí. Příjemná trasa po zpevněných cestách – původních zpevněných chodníčcích místních sklářů, těžících zde rašelinu pro své pece.

Krajinou rybníků

Délka 30 km | vhodné především pro cyklisty
Jedna z nejkrásnějších cyklistických tras Třeboňska nás zavede k rybníkům tzv. Frahelžské soustavy. Turista postupně mine rybníky se zajímavými názvy: Naděje, Překvapil, Láska, dále třetí největší český rybník jménem Horusický a samozřejmě i největší rybník ve střední Evropě – Rožmberk. Za pozornost stojí i významná ornitologická rezervace Velký a Malý Tisý, což jsou rybníky s četnými hnízdišti vodních ptáků. Výchozí bod: Třeboň nebo Veselí nad Lužnicí.

Z Lišova k Žižkovu Dubu

Délka 15 km | vhodné pro cyklisty
Trasa situovaná na Lišovsko, která nás povětšinou lesními cestami dovede až k památnému dubu, u něhož se Jan Žižka údajně scházel se svými přáteli a spolubojovníky. Výchozím bodem je Lišov (náměstí), dále pokračujeme na Hůrky, rozcestí Hůrky, dále k Žižkovu dubu, následuje Velechvín, rozcestí Pod Vlčí jámou a zpět do Lišova. Pohodlné cesty, občas po silnici.

Totalita rozděluje – naučná stezka

Délka 12 km | vhodné pro cyklisty
Trasa s 9 zastaveními, jež nás zajímavou formou seznámí s dopady totalitních režimů na krajinu a život lidí. Nechybí dokonale zachovalý vojenský bunkr (součást prvorepublikového opevnění) a také soukromý skanzen tzv. železné opony. Trasa vede krásnou krajinou při řece Stropnici. Výchozí a cílový bod: Borovany.