skoro jasno
PÁ 18.12.
1/5°
zataženo
SO 19.12.
1/3°
zataženo
NE 20.12.
2/3°

Třeboň - město pětilisté růže, kaprů a lázní

Jihočeské město Třeboň se díky své poloze uprostřed chráněné krajinné oblasti, historickému jádru a lázeňským procedurám stalo jednou z nejpopulárnějších domácích turistických destinací současnosti. Je obklopené rybníky a lesy Třeboňské pánve (400 až 500 m n. m.) a leží nedaleko rakouských hranic, mezi Českými Budějovicemi a Jindřichovým Hradcem.


Městský úřad Třeboň

Masarykovo nám. 20/I e-mail: posta@mesto-trebon.cz
379 01 Třeboň www.mesto-trebon.cz
Katastrální výměra: 98,33 km²
Počet obyvatel: 8 777 (2009)
Zeměpisná šířka: 49°0'13.1" N
Zeměpisná délka: 14°46'14.34" E

Historie Třeboně se začala psát již ve 12. století. Unikátní a dochovaný historický komplex zámku s měšťanskými domy, zahrnující také augustiniánský klášter s kostelem či opevnění s městskými branami, vznikl díky bohatství pánů, jejichž prosperita a moc se odrážela v honosných přestavbách sídla v reprezentativní rezidenci. Roku 1976 tak mohlo být město prohlášeno městskou památkovou rezervací.

Wittingau, nebo také Witknow,Witigenowe – tak zněl název původní osady, pojmenované v němčině po svém držiteli jako „Vítkův luh“. Název Třeboň je pravděpodobně odvozen od slova tříbit, ve smyslu tříbit půdu, tj. vykácet, vysekat a kultivovat. Český název Třeboň se objevuje již ve 14. století – poprvé doloženo 1365.

Okolní, původně nehostinné mokřady a bažiny proměnily za staletí lidské ruce v oblast důmyslných rybničních soustav, vyhledávanou pro své unikátní přírodní biotopy vědci a pro svůj unikátní půvab milovníky přírody. V roce 1977 bylo Třeboňsko, přestože se nejedná o původní krajinu, ale o krajinu od středověku utvářenou člověkem, zařazeno na seznam čtyř set biosférických rezervací UNESCO. Roku 1979 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Třeboňsko (700 km2).

Třeboň výstižně charakterizují tři symboly: pětilistá růže, kapr a lázně.

Pětilistá růže poukazuje na starobylost města, především na období největšího rozvoje za vlády Rožmberků.

Třeboňský kapr – v okolí Třeboně je více než 500 rybníků v šestnácti navzájem propojených soustavách. Zdejší oblast je největším producentem sladkovodních ryb nejen v České republice, ale i v Evropě.

Tradice lázeňství se datuje již od roku 1883, kdy se k léčebným kůrám začaly využívat místní přírodní zdroje, zejména rašelina. Dnešní moderní lázeňský komplex se zaměřuje na léčbu nemocí pohybového ústrojí, ale také na relaxační pobyty.

K moderním symbolům Třeboně jistě patří také jízdní kolo, jako prostředek k oblíbenému trávení aktivní dovolené, a vůně linoucí se z komínů místního pivovaru Regent, doprovázející vaření zlatavého moku.